Nøgletal (KPI)

Overblik giver mulighed for at reagere!
Hurtigt overblik. Pålidelige tal. Bedre mulighed for at reagere.

Har du overblikket over din forretning? Hvilke nøgletal ønsker du at se? Har du tillid til dine tal? Har du de rigtige nøgletal? Viser dine nøgletal visuelt hvordan det går? Er det nemt at fremskaffe dine nøgletal?

Der er som regel rigeligt at måle på, og måske er der allerede for mange nøgletal, hvor nogle reelt set ikke er nøgletal, men i stedet understøttende målepunkter. Måske er der huller som skal dækkes af nøgletal for at have alle aspekter med til det samlede billede. Sammenhængen mellem de forskellige målepunkter findes hvorefter målepunkterne grupperes, og derudfra findes et nøgletal for hver gruppe.

Nøgletallene skal være nemme at fremskaffe ud fra de målepunkter de udgøres af. Derved sikres en kontinuerlig og naturlig opdatering af nøgletallene, der hele tiden giver et opdateret overblik over forretningen.