Stamdata

Styr på stamdata er kernen til kontrol!
Bedre stamdatastruktur. Større stamdatakvalitet. Reducerede mængder stamdata. Større tillid til stamdata, og dermed systemet.

Har du rod i dine stamdata? Savner du en struktur på dine stamdata? Mangler du at få større tillid til dine stamdata og dermed større værdi ud af dine stamdata?

Først er der brug for at danne sig et overblik over de forskellige typer af stamdata. For hver type af stamdata, laves en gruppering af stamdataene. Ufuldstændige stamdata og dubletter viser sig, og det skal der tages hånd om, for at der kan skabes tillid til stamdataene og dermed også til systemet. Dernæst skal der laves en fast procedure for oprettelse af kunder, leverandører, varer, materiel mv. Stamdata-disciplin er afgørende for en effektiv proces.