Om Business Conzept

Jeg har kompetencer og erfaring inden for bl.a. følgende områder:

 • Sparring for virksomheder omkring udvikling af forsyningskæden.
 • Projektledelse og projektarbejde – fra analyse til implementering.
 • Definering, specificering og optimering af flows og processer.
 • Digitalisering og IT-implementering.
 • Support ifm. strategiudvikling og -udførelse med fokus på logistik og Supply Chain.
 • Transformation af Supply Chain, logistik- og lagerstruktur, både nationalt og internationalt.
 • Lagerindretning og lageroptimering.
 • Lean (fokus på værdiskabende aktiviteter) – Lean Thinking, 5S, Value Stream Mapping (Learning to See), Lean Tool Box, Continuous Improvement, TPM, Kaizen, mål- og resultatstyring, standardized work, Build in Quality, SMED, Visual Factory, tavlemøder, Lean administration, …
 • Six Sigma – variationsstyring af værdiskabende aktiviteter.
 • Udarbejdelse af SOP (Standard Operation Procedure), så det fungerer i praksis.
 • Rapportering, nøgletal (KPI) og driftsopfølgning.
 • ABC-analyse – kapacitetsudnyttelse, både flow og fysiske rammer.
 • ERP: Implementering af SAP (LE, SD, MM), MS Dynamics 365 og udviklinger i AS400.
 • WMS: Implementering af SAP EWM og Astro (succesfulde implementeringer af WMS, hvor alle ordrer blev ekspederet korrekt fra dag ét).
 • Stamdata (vare-, kunde- og leverandør-stamdata) og konfigurationsdata.
 • Test (udfald, specificering, cases, styring).
 • Ledelsessystemer – har implementeret ISO 9001 (kvalitet) og OHSAS 18001 (arbejdsmiljø), og har erfaring med ISO 14001 (miljø).
 • QHSE (Quality, Health, Safety and Environment).
 • Standarder (produkt, proces, ledelse og projekt).
 • CE-mærkning og sporbarhed gennem hele forsyningskæden.
 • Batchstyring – bl.a. automatik hvor kun varer med tilknyttet dokumentation er salgbare.
 • Enhedsstyring (i hele flowet) på varer, som kan ordres i både vægt, længde, styk og varierende bundtstørrelser.
 • Specifikation af hardware og forbrugsmaterialer såsom emballage, labels/stregkoder, paller, stropper, håndscannere/-terminaler, printere, netværk mv.
 • Dokumenter og opmærkning/labels.
 • Transport, transportplanlægning, oplæsning, aflæsning osv. Effektivisering af ind- og udgående gods i samarbejde med leverandører og kunder.
 • Effektivisering af kundeservice.
 • Systemintegration, herunder EDI.
 • Rentabilitet/lønsomhed – enhedsomkostning.
 • Prissætning og rabatstruktur.
 • Forecast/prognose ift. budgetlægning og løbende budgetopfølgning.
 • Ledelse og support af medarbejdere, herunder undervisning og kompetenceudvikling på forskellige niveauer i virksomheden.
 • Undervisningsmateriale, brugervejledninger, procedurer og instruktioner.

John Esbensen

Konsulent

Jeg har svendebrev som automatiktekniker og er uddannet civilingeniør med speciale i virksomhedssystemer, og har arbejdet med Supply Chain siden 2003. Derfor er min tilgang en god kombination af akademisk viden og praktisk erfaring. Jeg har en systematisk og analytisk tilgang til at skabe overblik over komplekse flows og bryde det ned til enkle processer.

Vækst, styring og udvikling

Business Conzept hjælper virksomheder med vækst og lønsomhed gennem overblik over aktiviteter og relaterede omkostninger. Business Conzept hjælper med styring og udvikling af forretningskoncepter og projekter, med udgangspunktet i at forretningen skal være enkelt og ressourcelet at opretholde. Business Conzept tænker i helheder, så optimeringer af flow og processer er til gavn for hele virksomheden og dens kunder.