Strategi

En god strategi giver retning for alle!
Klarere retning og mål. Lettere at opfylde mål. Større ejerskab for fælles mål. Større arbejdsglæde og fokus.

Har du en klar og enkel strategi? Forstår dine medarbejdere strategien og ved de hvordan de opfylder strategien?

Der er helt sikkert en retning for virksomheden, og hvis der allerede findes en strategi, kan der tages udgangspunkt i den. Måske skal den gøres mere enkel, så den er lettere at kommunikere, og måske er der brug for en opdatering af strategien. Der kan være input fra organisationen, som kan have indvirkning på strategien, ligesom strategien har indvirkning på organisationen. De forskellige afdelinger inddrages i denne proces, både for at opdatere dem på de overordnede linjer, og for at få indspark til strategien. Derefter skal det gøres tydeligt for hver afdeling, hvad der er de fælles mål, og evt. hvem der skal drive organisationen ift. de enkelte mål.