Projektledelse

En aktiv projektledelse giver den bedste løsning!
Bedre styr på projekterne. Mere agil styring. Hurtig reaktion overfor forandringer.

Lever dine kravspecifikationer op til forventningerne? Ender du med en løsning der ikke dækker behovet? Kommer vigtig viden for sent frem i projektet? Bliver ny viden håndteret aktivt af projektet? Er der fokus på kundeværdien i projektet?

Første udkast til projektets formål og businesscase er muligvis lavet, og skal gennemarbejdes ifm. afdækning af input fra alle interessenter. Derefter udarbejdes kravspecifikationen, som skal dække behovet til en løsning. Der oparbejdes ny viden og kravene til en løsning ændrer sig gennem et projekt, hvilket i nogle tilfælde kræver at kravspecifikationen opdateres, så alle i projektet ved hvilken retning projektet har. En risikoanalyse vil også afdække de forskellige områder i kravspecifikationen, og vil sætte retningen ift. prioritering af opgaver og ressourcer. Det er væsentligt at der sikres overblik, udstilles uvidenhed, og løbende holdes fokus på kundeværdi.