Rentabilitet

Bevidsthed styrer adfærd!
Bedre styr på omkostninger og lønsomheden. Overblik over hvad pengene går til.

Har du styr på lønsomheden i din forretning? Er dine aktiviteter rentable? Har du styr på de skjulte omkostninger? Ved dine medarbejdere hvad de sætter gang i med det de foretager sig? Kender de balancen for hvornår forretningen tjener penge?

Rentabilitet er baseret på aktivitetsomkostninger. Hver aktivitet udløses af de processer der sættes i gang. Der skal skabes overblik over processer og hvilke aktiviteter hver proces igangsætter. Dernæst er det vigtigt at kende variationerne for hver proces, da større variation giver større omkostningsudsving. Hver aktivitet pålægges en omkostning. Ved store omkostningsvariationer grupperes aktiviteterne og pålægges en omkostning pr. gruppe. Når der igangsættes aktiviteter, summeres omkostningerne pr. proces, og derved er der mulighed for at se lønsomheden. Dette skal gerne skabe incitament til at træffe de rette afgørelser.